Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

SCOP

Scopul proiectului este creşterea competitivităţii economice a întreprinderilor partenere în perioada 2016-2020, în urma transferului de cunoştinţe ce vizează expertiza ştiinţifică şi tehnologică în proiectarea şi realizarea de sisteme polimere multifuncţionale, care pot stimula un răspuns biologic specific şi care permit aderarea şi proliferarea unui anumit tip de celule, în funcţie de ţesutul care trebuie tratat
Ca urmare, vor beneficia de facilitatile create de proiectul POINGBIO:
• întreprinderile prin crearea în regiunea NE a unui centru activ de marketing al inovării în domeniul de vârf al Strategiei Inteligente Eco-nanotehnologii şi Materiale Avansate ( Centru pentru transfer de cunoştinţe tehnologice), care vor beneficia de facilităţile de analiză oferite de infrastuctura instituţiei solicitante şi de expertiza de cercetare a echipei proiectului în domeniul biomaterialelor, în vederea obţinerii/îmbunătăţirii unor produse/tehnologii;
• toţi cercetătorii implicaţi în domeniul materialelor polimere, în primul rând cei angrenaţi în proiect, datorită schimbului de informaţii cu întreprinderile interesate, în vederea identificării de aplicaţii practice necesare pe piaţa actuală a produselor/tehnologiilor;
• persoanele din cercetare sau din mediul industrial care vor beneficia de noi locuri de muncă (în echipa proiectului, în întreprinderile beneficiare);
• piaţa de biomateriale din ţara noastră, care pe termen lung va duce la dezvoltarea produselor autohtone în detrimentul celor importate, obţinându-se astfel o scădere a preţurilor acestora, fiind mult mai rezonabile pentru pacienţi.

 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro