Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

Circular MAT

Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iaşi participa ȋn calitate de coordonator la o propunere de finantare ȋn vederea constituirii unui Centru de Excelenta ȋn domeniul Economiei Circulare, Identificator PN-IV-PRO-CoEx-2024 - 1.

Scopul proiectului: Consolidarea cercetării științifice românești prin constituirea de parteneriate în zone de excelență științifică demonstrată ale unor organizații de cercetare, pentru a forma masa critică de cercetători și interdisciplinaritatea necesare adresării unor provocări din Agenda Strategică de Cercetare.

Obiective specifice
Organizarea activităților de cercetare în centre de excelență care sunt dezvoltate în jurul unei agende comune de cercetare și care urmăresc atingerea unor obiective științifice ambițioase, clar definite, prin constituirea de parteneriate instituționale (colaborare) și asigurarea unei finanțări pe termen lung;
Formarea unor Centre de Excelență drept comunități de cercetare de primă clasă din punct de vedere științific, în cadrul unor organizații de cercetare cu rezultate remarcabile obținute în domeniile de cercetare propuse, care se află deja sau au premisele să ajungă la un nivel de excelență;
Obținerea de rezultate științifice remarcabile, cu un impact ridicat, care să asigure avansul cercetării de frontieră la nivel internațional;
Realizarea de cercetări cu grad mare de creativitate, originale și cu potențial major de inovare;
Crearea unui mediu stimulativ de cercetare care să permită atragerea și menținerea în sistemului național de cercetare și inovare a tinerilor cercetători, inclusiv a celor din diaspora sau străini;
Utilizarea eficientă a infrastructurilor de cercetare existente și asigurarea accesului la serviciile de cercetare și tehnologice oferite de acestea mediului public și utilizatorilor privați;
Dezvoltarea și consolidarea competențelor științifice și tehnice de importanță pentru dezvoltarea economică și socială, inclusiv prin formarea de cercetători talentați pentru sistemul de cercetare, academic și de inovare din România;
Concentrarea resurselor din mediul academic și de cercetare în vederea consolidării unor nuclee de cunoaștere și dezvoltare în tehnologii avansate și emergente, de interes pentru avansul științific și colaborării cu mediul privat;
Toți cei interesați pot depune Expresii de interes ( formular: ) la adresa humelnicu.andra@icmpp.ro

Expresii de interes primite
Nume
Consiliul Județean Hunedoara Expresia_de_interes_eng_CJ_HD
S.C. MINET S.A. Expresia_de_interes_MINET
S.C. REMATINVEST S.R.L. Expresie de intentie REMATINVEST ENG
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Expresie de interes ADR NE
Asociația Clusterelor din România Expresie de interes CLUSTERO
Primăria Municipiului Iași Expresie de interes semnata primar Mihai Chirica
CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI Expresie de interes_Chimcomplex
S.C. Rompet International Recycling S.R.L. Expresie de interes_engleza_RompetInt
EMPLOYERS’ FEDERATION OF TEXTILES, CLOTHING AND LEATHER INDUSTRY (FEPAIUS) Expresie de interes_FEPAIUS_eng
Primăria Municipiului CRAIOVA Expresie de interes_Primaria CRAIOVA
S.C. ITALPLAST GROUP S.R.L. Expresie de interes_ro_engl_ItalPLAST
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia Expresie_de_interes_ADR_SV
AS METAL COM S.R.L. Expresie_de_interes_AS_METAL
S.C. GREENTECH S.A. Expresie_de_interes_en Greentech (1)
S.C. RBR Mat Production S.R.L. Expresie_de_interes_RBRMATProduction
APAVITAL S.A. Scrisoare de interes APAVITAL SA 18.04.2024
S.C. MULTIBOND DURAL S.R.L. Expresie de interes MULTIBOND
Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. Expresie de interes - PRYSMIAN
S.C. KIRCHHOFF Automotive România S.R.L. Expresie de interes - KIRCHHOFF

 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro