Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

REZULTATE

Indicatori prestabiliti de rezultat

Valori aprobate/revizuite

Valoare raportata anterior*

Valoarea indicatorului
obţinută
până în prezent
(cumulat de la data începerii proiectului)

Procent LDR
74,46441763

Procent MDR
25,53558237

Număr de societăți sprijinite - CO01

5

7

7

5,21

1,79

Număr de societăți care cooperează cu instituții de

cercetare - CO26

5

7

7

5,21

1,79

Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de noi produse pe

piață CO28

3

4

4

2,98

1,02

Cereri de brevete rezultate din

proiect 3S7

4

5

6

4.47

1,53

Indicatori de realizare suplimentari

Valori aprobate/ revizuite

Valoare raportată anterior*

Valoarea

indicatorului obţinută până în prezent

(cumulat de la data începerii proiectului)

Procent LDR

74,46441763

Procent MDR 25,53558237

Număr total de contracte

încheiate cu

întreprinderi

6

11

11

8,19

2,81

Număr de contracte

încheiate cu întreprinderi mici

şi mijlocii

6

11

11

8,19

2,81

Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de

4

4

4

2,98

1,02

produse noi

pe piață

 

 

 

 

 

Număr contracte colaborare încheiate întreprinderi

4

8

8

5,96

2,04

Număr de publicații științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea

40

36

43

32.02

10.98

Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a

proiectului

1

1

3,72

2.77

0.95

Indicatori prestabiliți de rezultat

Valori aprobate/ revizuite

Valoare raportată anterior*

Valoarea

indicatorului obţinută până în prezent

(cumulat de la data începerii proiectului)

Procent LDR
74,46441763

Procent MDR
25,53558237

Număr de întreprinderi mici și mijlocii (entități legale distincte) cu care solicitantul a

cooperat - 3S46

9

7

8

5,96

2,04

CONTRACTE SUBSIDIARE INCHEIATE CU IMM-uri:


Activitati de tip B

Contractul subsidiar nr. 6707/10.10.2017//252/10.10.2017 de prestari servicii pentru intreprinderi privind accesul la facilitatile, instalatiile, echipamentele de cercetare ale organizatiei de cercetare cu intreprinderea S.C. Centrul Medical Domenico S.R.L. (pentru activitati de tip B prin schema de ajutor de minimis)

Contractul subsidiar nr. 4491/08.07.2019//405/08.07.2019 de prestari servicii pentru intreprinderi privind accesul la facilitatile, instalatiile, echipamentele de cercetare ale organizatiei de cercetare cu intreprinderea S.C. ALL GREEN S.R.L. (pentru activitati de tip B prin schema de ajutor de stat)

Activitati de tip C

Contractul subsidiar nr. 6342/25.09.2017//164/27.09.2017 pentru activitati de tip C prin schema de ajutor de minimis cu intreprinderea SC Sanimed International Impex SRL

Denumirea proiectului: Structuri micro- si nano-fibrilare pe baza de colagen, cu caracteristici de biomaterial, destinate aplicatiilor biomedicale /


Activitati de tip D

Contractul subsidiar nr. 6343/25.09.2017//163/27.09.2017 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Sanimed International Impex SRL

Denumirea proiectului: Protocoale si tehnologii cadru pentru obtinerea de biomateriale inovative pe baza de compusi (bio)macromoleculari /

Contractul subsidiar nr. 6364/25.09.2017//235/27.09.2017 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Centrul Medical Domenico SRL

Denumirea proiectului: Materiale polimere pentru terapia transepidermica /

Contractul subsidiar nr. 6353/25.09.2017//392/28.09.2017 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Intelectro Iasi SRL

Denumirea proiectului: Nano-senzori printabili pe suport flexibil biocompatibil pentru aplicatii medicale /

Contractul subsidiar nr. 6352/25.09.2017//238/06.10.2017 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC POLYMER ADHESIVE TAPES SRL Bucuresti

Denumirea proiectului: Membrane polimere hemostatice multistrat bioactive /

Contractul subsidiar nr. 8733/5.12.2019//659/6.12.2019 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC ALL Green SRL

Denumirea proiectului: Materiale compozite nano-conductive biocompatibile, flexibile, cu arhitectura multistrat predefinita, pentru cresterea calitatii, a sensibilitatii si a selectivitatii imaginilor obtinute prin rezonanta magnetica (MRI) /

Contractul subsidiar nr. 8734/5.12.2019//443/6.12.2019 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Apel Laser SRL

Denumirea proiectului: Materiale polimere obtinute prin metode conventionale si neconventionale pentru aplicatii biomedicale /

Contractul subsidiar nr. 4516/20.07.2020//260/20.07.2020 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Apel Laser SRL

Denumirea proiectului: Materiale polimere continand extract fitoterapeutic cu potentiale aplicatii biomedicale /

Contractul subsidiar nr. 6484/09.10.2020 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Innovative Green Power SRL

Denumirea proiectului: Utilizarea dispozitivelor cu microunde in imbunatatirea unor materiale polimere cu aplicatii in ingineria biomedicala /

 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro