Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

Centru de marketing al inovarii - OBIECTIVE

- îmbunătățirea continuă a procesului de valorificare a rezultatelor obtinute prin inițiere, depunere și implementare a proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale;

- utilizarea unui mix de marketing care sa poata fi utilizat pentru atingerea obiectivelor de marketing in randul potentialilor beneficiari targetati.

- gestionarea unitară și promovarea în condiții controlate a rezultatelor proiectelor finantate din fondurile naționale și internaționale;

- valorificarea experiențelor pozitive și evitarea pe viitor a unor greșeli constatate sau posibile.

- asigurarea continuităţii procesului de management si marketing inovarii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.


 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro