Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

OFERTA DE EXPERTIZA
ACCESUL LA ECHIPAMENTE CD


Pentru realizarea de analize, testări, caracterizări ale biomaterialelor polimerice definite in tematicile abordate întreprinderile partenere vor avea acces la:

 • Cromatografie pe gel permeabil (GPC)
 • Brookhaven WGE SEC 3010, 2014, Brookhaven, SUA
 • Echipamentul permite studii asupra polimerilor naturali şi sintetici cu structuri chimice diferite, prin determinarea maselor  moleculare, distribuţia maselor moleculare şi separări cromatografice prin permeaţie pe gel.
 • Domenii de utilizare: polimeri sintetici, oligomeri, peptide, polizaharide, vitamine etc.

 

 • Spectroscopie FTIR
 • Spectrometru FTIR Bruker Vertex 70, 2006, Bruker, Germania
 • Sistemul realizează măsurători în modul de transmisie şi reflexie, în domeniul de temperatură 20 – 200 °C, şi permite identificarea structurii chimice (analiză calitativă) a materialelor şi investigarea modificărilor suferite de acestea în urma unor tratamente, determinarea cantităţii unor componenţi dintr-un amestec, sau urmărirea cineticilor de reacţie.
 • Domenii de utilizare: compuşi organici, anorganici, compuşi biologici sau polimeri

 

 • Spectroscopie UV-Vis
 • SPECORD PLUS UV-Vis Spectrophotometer, 2014, Analytik Jena AG, Germania
 • Aparatul realizează măsurători UV-Vis ce permit identificarea speciilor moleculare în funcţie de lungimile de undă caracteristice. Interval de lungimi de undă disponibil: 190 – 1100 nm.
 • Domenii de utilizare: compuşi organici, compuşi biologici, medicamente, cosmetice, analiza materialelor şi a produselor alimentare.

 

 

 • Determinarea dimensiunii particulelor şi potenţialului ZETA
 • Zetasizer Nano ZS, 2007, Malvern Instruments, Marea Britanie
 • Sistemul permite investigarea dimensiunilor particulelor şi distribuţiei acestora, în soluţie/dispersie, în intervalul 0.6 nm – 6 µm. În plus, permite măsurarea potenţialului Zeta pentru particule cu dimensiuni între 5 nm şi 10 µm.
 • Domenii de utilizare: sisteme coloidale, nanoparticule, micelii

 • Difracţie de raze X (XRD)
 • Difractometru WAXD Bruker D8 ADVANCE, 2005, Bruker, Germania
 • Echipamentul este util pentru analiza calitativă şi cantitativă nedistructivă a structurii fine a materialelor cristaline (dimensiune cristalite, parametrii celulei, identificare tranziţii de fază, investigare structuri supramoleculare), la temperatura ambientală sau în intervalul -180 – 450 °C.
 • Domenii de utilizare: solide anorganice, organice sau polimeri sub formă de pulberi, geluri, filme subţiri şi ultra-subţiri, cristale lichide, structuri multistrat etc.

Description: C:\Users\Catalin-Paul\Desktop\preview.png

 • Cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC)
 • HPLC FLEXAR, 2011, PerkinElmer, SUA
 • Dispozitivul este utilizat pe scară largă în biochimie şi chimie analitică pentru separarea, identificarea şi cuantificarea compuşilor organici şi a polimerilor.
 • Domenii de utilizare: analiza moleculelor organice volatile şi nevolatile  labile termic, biopolimeri (proteine, peptide, ADN, ARN, polizaharide) polimeri sintetici, complecşi organo-metalici.

 • Microscopie electronică de transmisie (TEM)
 • Hitachi High-Tech HT7700, 2013, Hitachi, SUA
 • Dispozitivul oferă imagini şi contrast de înaltă rezoluţie (de până la 0,2 nm) referitoare la morfologia şi topografia suprafeţei unui material şi permite analiza compoziţională a acestuia.
 • Domenii de utilizare: materiale organice şi anorganice, materiale polimerice, biomateriale sau materiale compozite.

 • Rezistenţă la tracţiune
 • INSTRON 53482, Instron, SUA
 • Dispozitivul evalueazã polimeri şi materiale compozite la ȋncercãri mecanice (rezistenƫa la tracƫiune, alungirea la rupere, modul Young)
 • Domenii de utilizare: caracterizarea fizico-mecanicã a polimerilor şi materialelor compozite.

 • Microscopie electronică cu baleiaj (SEM)
 • Quanta 200, 2008, FEI, SUA
 • Dispozitivul permite caracterizarea morfologică, topologică şi compoziţională a materialelor polimere şi biopolimere, oferind detalii asupra structurii supramoleculare până la nivelul nanometrilor.
 • Domenii de utilizare: materiale organice şi anorganice, materiale polimerice micro si nano-structurate,biomateriale sau materiale compozite.

 • Analiză prin calorimetrie diferenţială cu baleiaj (DSC)
 • DSC 200 F3 Maia, 2008, Netzsch, Germania
 • Dispozitivul permite fenomenelor termice de tipul topire/cristalizare, tranziţie solid-solid, polimorfism, grad de cristalinitate, temperatură de tranziţie sticloasă etc. în intervalul -150 – 600 ° C.
 • Domenii de utilizare: materiale plastice, cauciuc, răşini, fibre, acoperiri, uleiuri, ceramică, sticlă, ciment, metale, combustibili, medicamente, produse alimentare etc.

 

Description: Imagini pentru TGA/DTA STA 449 F1 Jupiter; 2010, Netzsch

 • Analiză termogravimetrică (TG)
 • TG/DSC şi TGA/DTA STA 449 F1 Jupiter; 2010, Netzsch, Germania
 • Sistemele de analiză termică simultană combină DSC-ul şi TG-ul cu alte tehnici de investigare şi determină stabilitatea termică a materialelor, comportarea la descompunere, modificări de masă, studii cinetice ş.a.
 • Domenii de utilizare: materiale plastice, cauciuc, răşini, fibre, acoperiri, uleiuri, ceramică, sticlă, ciment, metale, combustibili, medicamente, produse alimentare etc.

 • Spectroscopie de rezonanţă magnetică (RMN) 
 • Bruker Avance DRX 400 şi Bruker Avance III 400, 2008, Bruker BioSpin, Germania
 • Configuraţia existentă permite efectuarea de investigaţii 1D (1H, 13C, 29Si, 19F, 31P etc.) şi 2D şi obţinerea de informaţii complexe referitoare la structura moleculelor organice şi a liganzilor, monitorizarea reacţiilor chimice, studii cinetice, interacţiuni intermoleculare stabile, compoziţia amestecurilor ş.a.
 • Domenii de utilizare: materiale plastice, medicamente, produse alimentare, adezivi, acoperiri, uleiuri şi multe altele.

 • Spectroscopie de fotoelectroni de raze X (XPS)
 • X-Ray Photoelectron Spectroscopy Axis Nova, 2012, Kratos Analytical, Marea Britanie
 • Această metodă de investigare este utilizată în studiul suprafeţelor materialelor şi măsoară compoziţia elementară (cu excepţia H şi He), formula empirică, starea chimică şi starea electronică a elementelor care există într-un material.
 • Domenii de utilizare: compuşi anorganici, aliaje metalice, semiconductori, polimeri, ceramică, oase, implanturi medicale, biomateriale şi multe altele.

 • Difractometru de raze X la unghiuri mici (SAXS) 
 • Bruker-Nanostar U SAXS/WAXS/GISAXS, 2013, Bruker GmBH, Germania
 • Permite analiza structurilor moleculare cu dimensiuni între 1 şi 125 nm şi furnizează informaţii referitoare la mărimea, forma, orientarea şi distribuţia particulelor în lichide, pulberi şi probe solide, într-o gamă largă de temperaturi.
 • Domeniul de utilizare se extinde de la ştiinţele vieţii la biotehnologie: polimeri, emulsii, cristale lichide, fibre, catalizatori, proteine etc.

 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro