Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443

  Beneficiar :Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi

  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

  Valoarea totală: 15 840 978,25 lei

  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13 400 000 lei

  Durata: 60 luni


PARTENERI - Metodologie selectie parteneriPostat in data de 10.05.2017

Proiectul cauta parteneri dintre firmele romanesti interesate de domeniul abordat, conform metodologiei de selectie anexate.

Pentru completarea cererilor de finantare si a documentelor insotitoare, accesati urmatoarele documente:

1. Metodologie selectie si evaluare partneri ajutor de minimis

2. Metodologie selectie si evaluare partneri ajutor de stat

3. Cerere de Finantare_activitati_tip_B

4. Cerere de Finantare_activitati_tip_C

5. Cerere de Finantare_activitati_tip_D

6. Fisa_eligibilit si form_ajutor stat

7. Fisa_eligibilit si form_ajutor minimis

8. Fisa_tehnic_activ_B si C

9. Fisa_tehnic_activ_D

10. Ghid Sectiunea G

11. Catalog oferta de expertiza a echipei de implementare - se obtine la cerere

12. Modele de contracte pentru activitati de tip: contract-B, contract-C, contract-D

13. Corrigendum nr. 1 la Metodologia nr 2854/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de stat:
Corigendum_nr1_metodologie, ORDIN 261

14. Corrigendum nr. 2 la Metodologia nr 2854/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de stat:
Corrigendum nr. 2

15. Corrigendum nr. 1 la Metodologia nr 2853/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de minimis:
Corrigendum nr. 1

16. Model Adresa inaintare cerere finantare operator economic:
Model Adresa inaintare

17. Corrigendum 2 la Metodologia nr 2853/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de minimis:
Corrigendum 2 ajutor minimis

18. Corrigendum 3 la Metodologia nr 2853/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de minimis:
Corrigendum 3 ajutor minimis

19.Corrigendum 3 la Metodologia nr 2854/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de stat:
Corrigendum 3 ajutor stat

20.Corrigendum 4 la Metodologia nr 2854/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de stat:
Corrigendum 4 ajutor stat

21.Model fisa informatii generale: Fisa

22.Corrigendum 4 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum 4 ajutor minimis

23.Corrigendum 5 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum 5 ajutor stat

24.Corrigendum 5 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum 5 nr 2853 ajutor de minimis;
Corrigendum 6 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum 6 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat;
Instructiune verificare intreprinderi:Instructiune verificare intreprinderi

25. Corrigendum 6 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum 6 nr 2853 ajutor de minimis;
Corrigendum7 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum7 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat

26. Corrigendum 8 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum 8 nr 2854 ajutor de stat;
Corrigendum7 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum7 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis

27. Corrigendum 9 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: corrigendum nr 9 metodologie nr 2854 ajutor de stat
Corrigendum 8 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimi : corrigendum nr 8 metodologie nr 2853 ajutor de minimis

28. Corrigendum nr 9metodologie nr 2853 ajutor de minimis: corrigendum nr 9metodologie nr 2853 ajutor de minimis
Corrigendum nr 10 metodologie nr 2854 ajutor de stat : corrigendum nr 10 metodologie nr 2854 ajutor de stat

29. Corrigendum nr10 metodologie nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum nr10 metodologie nr 2853 ajutor de minimis
Corrigendum nr 11 metodologie nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum nr 11 metodologie nr 2854 ajutor de stat

30. Corrigendum nr 11 metodologie nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum nr 11 metodologie nr 2853 ajutor de minimis
Corrigendum nr 12 metodologie nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum nr 12 metodologie nr 2854 ajutor de stat


Dosarele se primesc la Responsabil financiar Ec.Chirila Stela, etaj 1 camera 175, email: chirila.stela@icmpp.ro

Alte informatii : Director proiect Magdalena Aflori, email: maflori@icmpp.ro
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro