Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

PARTENERI - Metodologie selectie parteneri

Postat in data de 01.09.2020

Proiectul cauta parteneri dintre firmele romanesti interesate de domeniul abordat pentru activitati de tip D, conform metodologiei de selectie anexate mai jos.

Dosarele se primesc la Responsabil financiar Ec.Chirila Stela, etaj 1 camera 89, email: chirila.stela@icmpp.ro

Alte informatii : Director proiect Magdalena Aflori, email: maflori@icmpp.ro
Postat in data de 22.06.2020

Proiectul cauta parteneri dintre firmele romanesti interesate de domeniul abordat pentru activitati de tip D, conform metodologiei de selectie anexate mai jos.

Dosarele se primesc la Responsabil financiar Ec.Chirila Stela, etaj 1 camera 89, email: chirila.stela@icmpp.ro

Alte informatii : Director proiect Magdalena Aflori, email: maflori@icmpp.ro
Postat in data de 21.05.2020

Proiectul cauta parteneri dintre firmele romanesti interesate de domeniul abordat pentru activitati de tip D, conform metodologiei de selectie anexate mai jos.

Dosarele se primesc la Responsabil financiar Ec.Chirila Stela, etaj 1 camera 89, email: chirila.stela@icmpp.ro

Alte informatii : Director proiect Magdalena Aflori, email: maflori@icmpp.ro
Postat in data de 26.09.2019

Proiectul cauta parteneri dintre firmele romanesti interesate de domeniul abordat pentru activitati de tip D, conform metodologiei de selectie anexate mai jos.

Dosarele se primesc la Responsabil financiar Ec.Chirila Stela, etaj 1 camera 89, email: chirila.stela@icmpp.ro

Alte informatii : Director proiect Magdalena Aflori, email: maflori@icmpp.ro
Postat in data de 10.05.2017

Proiectul cauta parteneri dintre firmele romanesti interesate de domeniul abordat, conform metodologiei de selectie anexate.

Pentru completarea cererilor de finantare si a documentelor insotitoare, accesati urmatoarele documente:

1. Metodologie selectie si evaluare partneri ajutor de minimis

2. Metodologie selectie si evaluare partneri ajutor de stat

3. Cerere de Finantare_activitati_tip_B

4. Cerere de Finantare_activitati_tip_C

5. Cerere de Finantare_activitati_tip_D

6. Fisa_eligibilit si form_ajutor stat

7. Fisa_eligibilit si form_ajutor minimis

8. Fisa_tehnic_activ_B si C

9. Fisa_tehnic_activ_D

10. Ghid Sectiunea G

11. Catalog oferta de expertiza a echipei de implementare - se obtine la cerere

12. Modele de contracte pentru activitati de tip: contract-B, contract-C, contract-D

13. Corrigendum nr. 1 la Metodologia nr 2854/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de stat:
Corigendum_nr1_metodologie, ORDIN 261

14. Corrigendum nr. 2 la Metodologia nr 2854/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de stat:
Corrigendum nr. 2

15. Corrigendum nr. 1 la Metodologia nr 2853/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de minimis:
Corrigendum nr. 1

16. Model Adresa inaintare cerere finantare operator economic:
Model Adresa inaintare

17. Corrigendum 2 la Metodologia nr 2853/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de minimis:
Corrigendum 2 ajutor minimis

18. Corrigendum 3 la Metodologia nr 2853/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de minimis:
Corrigendum 3 ajutor minimis

19.Corrigendum 3 la Metodologia nr 2854/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de stat:
Corrigendum 3 ajutor stat

20.Corrigendum 4 la Metodologia nr 2854/09.05.2017 de selectie si evaluare parteneri pentru ajutor de stat:
Corrigendum 4 ajutor stat

21.Model fisa informatii generale: Fisa

22.Corrigendum 4 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum 4 ajutor minimis

23.Corrigendum 5 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum 5 ajutor stat

24.Corrigendum 5 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum 5 nr 2853 ajutor de minimis;
Corrigendum 6 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum 6 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat;
Instructiune verificare intreprinderi:Instructiune verificare intreprinderi

25. Corrigendum 6 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum 6 nr 2853 ajutor de minimis;
Corrigendum7 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum7 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat

26. Corrigendum 8 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum 8 nr 2854 ajutor de stat;
Corrigendum7 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum7 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimis

27. Corrigendum 9 la Metodologia nr 2854 ajutor de stat: corrigendum nr 9 metodologie nr 2854 ajutor de stat
Corrigendum 8 la Metodologia nr 2853 ajutor de minimi : corrigendum nr 8 metodologie nr 2853 ajutor de minimis

28. Corrigendum nr 9metodologie nr 2853 ajutor de minimis: corrigendum nr 9metodologie nr 2853 ajutor de minimis
Corrigendum nr 10 metodologie nr 2854 ajutor de stat : corrigendum nr 10 metodologie nr 2854 ajutor de stat

29. Corrigendum nr10 metodologie nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum nr10 metodologie nr 2853 ajutor de minimis
Corrigendum nr 11 metodologie nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum nr 11 metodologie nr 2854 ajutor de stat

30. Corrigendum nr 11 metodologie nr 2853 ajutor de minimis: Corrigendum nr 11 metodologie nr 2853 ajutor de minimis
Corrigendum nr 12 metodologie nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum nr 12 metodologie nr 2854 ajutor de stat

31. Corrigendum nr 13 metodologie nr 2854 ajutor de stat: Corrigendum nr. 13 - metodologie nr 2854

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro