Login


Parteneriate pentru transfer de cunostinte în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicala
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

Intentii de achizitii

Data postarii: 2018-02-05 Termen limita: 2018-02-08 Ora: 14.00
Anunt: Achizitia de Servicii de cercetare de piata
Detalii: Institutul de Chimie macromoleculara “Petru Poni” din Iasi (ICMPP) implementeaza ca lider proiectul POINGBIO- Parteneriate pentru transfer de cunostinte In domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală ID P_40_443, cod MySMIS:105689, Contract de finanţare nr. 86 / 08.09.2016, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020. In cadrul proiectului, ICMPP are rolul de a realiza urmatoarele obiective: Obiectivul general: Creşterea competitivităţii economice a 5 întreprinderi în perioada 2016-2020, în urma transferului de cunoştinţe ce vizează expertiza ştiinţifică şi tehnologică în proiectarea şi realizarea de sisteme polimere multifuncţionale, care pot stimula un răspuns biologic specific şi care permit aderarea şi proliferarea unui anumit tip de celule, funcţie de ţesutul ce trebuie tratat. Obiective specifice : 1.Dezvoltarea unui necesar de teme strategice de cercetare, identificate în aria tematică a proiectului - eco-nano-tehnologii şi materiale avansate - pe care întreprinderile colaboratoare le prezintă şi asigurarea sprijinului ştiinţific în vederea găsirii de soluţii inovative pentru obţinerea/îmbunătăţirea de produse sau procese ale întreprinderilor beneficiare în perioada 2016-2020. 2. Creşterea gradului de valorificare a cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniu, multi şi interdisciplinare, în scopul elaborării unei strategii coerente de dezvoltare pe plan intern a materialelor polimere multifuncţionale utilizate în ingineria biomedicală, în perioada 2016-2020, bazată pe cunoaşterea fenomenelor şi mecanismelor care duc la obţinerea materialelor polimere multifuncţionale şi pe identificarea parametrilor optimi pentru procedura experimentală prin cercetare îndreptată spre înţelegerea corelaţiei structură-proprietăţi. 3. Creşterea gradului de acces a întreprinderilor la infrastructura de cercetare-dezvoltare specifică în sinteză şi caracterizare precum şi a instruirii în vederea utilizării acestora în sectorul industrial, în cadrul colaborării cu întreprinderile care vor beneficia în perioada 2016-2020 de crearea şi dezvoltarea de sisteme polimere multifuncţionale sub diferite forme (filme, geluri, nanofibre, etc) utilizate cu precădere în ingineria biomedicală în concordanţă cu cererea acestor întreprinderi. 4. Promovarea transferului de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice în domeniul ingineriei biomedicale către întreprinderi şi crearea în regiunea NE a unui centru activ de marketing al inovării în acest domeniu de vârf al Strategiei Inteligente. Conform planului activităţilor stabilite pentru implementarea proiectului, este necesara organizarea urmatoarelor activitati pentru care se solicita oferta de servicii: C. Activităţi de transfer de abilităţi/ competenţe CD şi de sprijinire a inovării C.3 Cercetări de piaţă pentru întreprinderi Rezultat - 1 Studiu de piaţă Astfel prezenta cerere de oferta are urmatorul obiect: 1. Prezenta cerere de ofertă solicita Servicii de cercetare de piata avand ca scop elaborarea unui studiu de piata 2. Studiul de piaţă este realizat în vederea stabilirii ariei de utilizare a materialelor și/sau scaffold-urilor pe bază nanofibre de colagen cu structuri morfologice dirijabile in urmatorul context: Comunicarea Comisiei Europene din 2014 privind sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente (http://ec.europa.eu/health/healthcare/docs/com2014_215_final_ro.pdf), a constatat existenţa problemei costurilor ridicate ale accesului la sănătate, în contextul în care sistemele de sănătate ar trebui să aibă un rol semnificativ în prelungirea vieţii. Rata de mortalitate evitabilă este ridicată la nivel European (circa 2,5 %), România având cu un procent de 3,25%, aproape cel mai ridicat din UE. Pe de altă parte, analiza realizată pentru elaborarea Strategiei naţionale în domeniul sănătăţii 2014-2020, evidenţiază faptul că cercetarea în România este încă în urma trendului European, că este necesară găsirea de metode noninvazive de diagnostic şi tratament şi este necesară reducerea numărului bolnavilor. Serviciile de cercetare de piata efectuate, care vor avea ca rezultat elaborarea studiului de piata, trebuie sa analizeze aspectul cresterii accesibilitatii populatiei la serviciile de sanatate, prin implementarea de metode noninvazive de diagnostic şi tratament care utilizeaza materiale și/sau scaffold-uri pe bază nanofibre de colagen cu structuri morfologice dirijabile, identificand aria de utilizare a acestor materiale din aceasta perspectiva.
Informatii Suplimentare: fertele pot fi trimise pana pe pe data de 08.02.2018 ora 14.00 prin e-mail: dcon@icmpp.ro sau fax 0232211299. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Daniel Condrea tel 0722950069.

Data postarii: 2018-01-18 Termen limita: 2018-01-23 Ora: 15.00
Anunt: Achizitia a 2 buc Sistem de purificare aer
Detalii: Caracteristici tehnice: 12.000 BTU.
Informatii Suplimentare: Ofertele pot fi trimise pana pe pe data de 23.01.2018 ora 15.00 prin e-mail: dcon@icmpp.ro sau fax 0232211299. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Daniel Condrea tel 0722950069.

Data postarii: 2018-01-18 Termen limita: 2018-01-23 Ora: 15.00
Anunt: Achizitia de Pompa de vid
Detalii: Caracteristici tehnice: Pompa cu 2 seringi pentru microinjectie
Informatii Suplimentare: Ofertele pot fi trimise pana pe pe data de 23.01.2018 ora 15.00 prin e-mail: dcon@icmpp.ro sau fax 0232211299. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Daniel Condrea tel 0722950069.

Data postarii: 2017-12-20 Termen limita: 2017-12-22 Ora: 12.00
Anunt: Achizitia Lampa UV - 2 buc.
Detalii: Lampa UV: Caracteristici tehnice minimale: - opereaza in domeniul UV cu doua lungimi de unda 245/366 nm; - dimensiuni minim 350 mm si maxim 450 mm lungime; - Intensitate luminoasa 30 μW/cm2; - minim doua tuburi UV ; - putere minim 8 watt.
Informatii Suplimentare: Ofertele pot fi trimise pana pe pe data de 22.12.2017 ora 12.00 prin e-mail: dcon@icmpp.ro sau fax 0232211299. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Daniel Condrea tel 0722950069.

 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro