Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443

  Beneficiar :Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi

  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

  Valoarea totală: 15 840 978,25 lei

  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13 400 000 lei

  Durata: 60 luni


PARTENERI - Rezultate selectie

In urma parcurgerii etapelor de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantilor si a propunerilor de proiect, au fost declarati admisi ca parteneri urmatorii operatori industriali:

Pentru schema de minimis:

- Activitati de tip B : SC Centrul Medical Domenico SRL
- Activitati de tip C: SC Sanimed International Impex SRL

Pentru schema de ajutor de stat:

- Activitati de tip D:

1) SC Centrul Medical Domenico SRL
2) SC Sanimed International Impex SRL
3) SC Polyer Adhesive Tapes SRL
4) SC Intelectro SRL

- Activitati de tip B: S. C. AllGreen SRL

- Activitati de tip D:

5) S.C. Apel Laser S.R.L.
6) S. C. AllGreen S.R.L.

Contractele vor intra in vigoare numai dupa aprobarea de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii-OIC

Se primesc in continuare propuneri (in regim de depunere continua) pentru activitatile de tip C si pentru activitatile de tip B pentru
schemele de ajutor de stat si ajutor de minimis.


„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro