Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443

  Beneficiar :Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi

  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

  Valoarea totală: 15 840 978,25 lei

  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13 400 000 lei

  Durata: 60 luni


PARTENERI - Rezultate selectie

In urma parcurgerii etapelor de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantilor si a propunerilor de proiect, au fost declarati admisi ca parteneri urmatorii operatori industriali:

Pentru schema de minimis:

- Activitati de tip B : SC Centrul Medical Domenico Iasi
- Activitati de tip C: SC Sanimed International Impex SRL

Pentru schema de ajutor de stat:

- Activitati de tip D:

1) SC Centrul Medical Domenico Iasi
2) SC Sanimed International Impex SRL
3) SC Polyer Adhesive Tapes SRL
4) SC Intelectro SRL

Contractele vor intra in vigoare numai dupa aprobarea de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii-OIC

Se primesc in continuare propuneri (in regim de depunere continua) pentru activitatile de tip C si pentru activitatile de tip B pentru
schemele de ajutor de stat si ajutor de minimis.


„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro