Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

PARTENERI - Rezultate selectie

In urma parcurgerii etapelor de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantilor si a propunerilor de proiect, au fost declarati admisi ca parteneri urmatorii operatori industriali:

Pentru schema de minimis:

- Activitati de tip B : SC Centrul Medical Domenico SRL
- Activitati de tip C: SC Sanimed International Impex SRL

Pentru schema de ajutor de stat:

- Activitati de tip D:

1) SC Centrul Medical Domenico SRL
2) SC Sanimed International Impex SRL
3) SC Polyer Adhesive Tapes SRL
4) SC Intelectro SRL

- Activitati de tip B: S. C. AllGreen SRL

- Activitati de tip D:

5) S.C. Apel Laser S.R.L.
6) S. C. AllGreen S.R.L.

Innovative Green Power S Contractele vor intra in vigoare numai dupa aprobarea de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii-OIC

Se primesc in continuare propuneri (in regim de depunere continua) pentru activitatile de tip C si pentru activitatile de tip B pentru
schemele de ajutor de stat si ajutor de minimis.


CONTRACTE SUBSIDIARE INCHEIATE CU IMM-uri:


Activitati de tip B

Contractul subsidiar nr. 6707/10.10.2017//252/10.10.2017 de prestari servicii pentru intreprinderi privind accesul la facilitatile, instalatiile, echipamentele de cercetare ale organizatiei de cercetare cu intreprinderea S.C. Centrul Medical Domenico S.R.L. (pentru activitati de tip B prin schema de ajutor de minimis) /

Contractul subsidiar nr. 4491/08.07.2019//405/08.07.2019 de prestari servicii pentru intreprinderi privind accesul la facilitatile, instalatiile, echipamentele de cercetare ale organizatiei de cercetare cu intreprinderea S.C. ALL GREEN S.R.L. (pentru activitati de tip B prin schema de ajutor de stat) /

Activitati de tip C

Contractul subsidiar nr. 6342/25.09.2017//164/27.09.2017 pentru activitati de tip C prin schema de ajutor de minimis cu intreprinderea SC Sanimed International Impex SRL /

Activitati de tip D

Contractul subsidiar nr. 6343/25.09.2017//163/27.09.2017 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Sanimed International Impex SRL /

Contractul subsidiar nr. 6364/25.09.2017//235/27.09.2017 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Centrul Medical Domenico SRL /

Contractul subsidiar nr. 6353/25.09.2017//392/28.09.2017 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Intelectro Iasi SRL /

Contractul subsidiar nr. 6352/25.09.2017//238/06.10.2017 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC POLYMER ADHESIVE TAPES SRL Bucuresti /

Contractul subsidiar nr. 8733/5.12.2019//659/6.12.2019 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC ALL Green SRL /

Contractul subsidiar nr. 8734/5.12.2019//443/6.12.2019 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Apel Laser SRL /

Contractul subsidiar nr. 4516/20.07.2020//260/20.07.2020 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Apel Laser SRL /

Contractul subsidiar nr. 6484/09.10.2020 pentru activitati de tip D prin schema de ajutor de stat cu intreprinderea SC Innovative Green Power SRL /

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro