Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443

  Beneficiar :Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi

  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

  Valoarea totală: 15 840 978,25 lei

  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13 400 000 lei

  Durata: 60 luni


ECHIPA

Echipa de management
Director proiect: Dr. Magdalena Aflori
Expert tehnic: Dr. Anton Airinei
Responsabil Juridic: Cons. Jr. Dr. Raluca Andone
Responsabil Financiar: Ec.Stela Chirilă
Responsabil achizitii: Ec. Daniel Condrea

Echipa de implementare
Dr. Constantin Ciobanu
Dr. Maria Bercea
Dr. Marieta Constantin
Dr.Vlad Stelian
Dr. Maria Butnaru
Dr. Dana Suflet
Dr. Tăchiţă Vlad-Bubulac
Dr. Mioara Drobotă
Dr. Grădinaru Luiza
Dr. Radu Dan Rusu
Dr. Cătălin Paul constantin
Dr. Maria Spiridon

Dr. Mihaela Mândru


 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro