Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443

  Beneficiar :Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi

  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

  Valoarea totală: 15 840 978,25 lei

  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13 400 000 lei

  Durata: 60 luni


TEME DE EXPERTIZAI.Biomateriale
• Biomateriale sub forma de filme, membrane
• Biomateriale sub forma de geluri reticulate fizic/chimic


II. Compozite şi nanocompozite sub formă de filme, membrane, geluri
• compozite şi nanocompozite pe bază de biomateriale cu substanţe bioactive şi/sau nanoparticule metalice sau oxizi metalici sub formă de filme, membrane sau hidrogeluri.

III.Nanocompozite pe bază de nanofibre
• nanocompozite pe bază de nanofibre prin folosirea biomaterialelor sintetice, semisintetice sau amestec ale acestora.


IV.Geluri termoreversibile injectabile
• Geluri din polimeri sensibili la temperatura si pH
• Hidrogeluri termoreversibile injectabile pentru infarct miocardic


V. Eliberarea controlată a produselor bioactive dintr-o matrice polimeră
• Eliberarea controlata a diferitelor principii bioactive (medicamente, proteine, factori de crestere, etc.) din matrici (suporturi) si corelarea acestora cu structura si proprietatile matricei.

 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro