Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443
  Beneficiar:Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  Valoarea totală: 15.808.797,29 Ron
  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13.050.370,06 Ron
  Durata: 72 luni

ACCESUL LA INFORMATII STIINTIFICE


 • Baze de date on-line

Description: science_direct

 • Science Direct
 • Platformă de cercetare interactivă pentru cercetători, profesori şi studenţi ce oferă acces on-line integral la peste un sfert din informaţia apărută la nivel mondial în domeniile ştiinţelor exacte şi umaniste, tehnologiei şi medicinii. Cuprinde revistele publicate de grupul editorial Elsevier şi partenerii săi în format on-line: 3 800 reviste ştiinţifice şi 35 000 cărţi

Description: Wiley Online Library

 • Wiley Online Library
 • Platformă de cercetare care găzduieşte o colecţie vastă şi multidisciplinară de resurse ştiinţifice din lume, de la medicină şi ştiinţe exacte la ştiinţe sociale şi umaniste. Oferă acces la revistele ştiinţifice internaţionale publicate de grupul editorial John Wiley & Sons în format on-line: 1 500 reviste ştiinţifice, 14 000 cărţi, sute de volume de lucrări de referinţă, baze de date şi alte resurse

Description: springer

 • SpringerLink
 • Platformă de cercetare interactivă ce reuneşte biblioteci virtuale grupate pe domenii şi oferă acces la peste 10 milioane de documente ştiinţifice. Pune la dispoziţie reviste, cărţi şi lucrări de referinţe din domeniul ştiinţei, tehnicii şi medicinii editate de Springer-Verlag, Kluwer Academic Publishers, Urban and Vogel, Steinkopff şi Birkhäuser

 

 

Description: Web of Science

 • Web of Science (Thomson Reuters)
 • Platformă de cercetare versatilă şi cuprinzătoare care reprezintă una dintre cele mai importante şi utilizate surse bibliografice şi bibliometrice la nivel mondial. Bază de date on-line care oferă o varietate de instrumente de căutare şi analiză referitoare la reviste ştiinţifice, articole, brevete ş.a. şi indexarea acestora

 • Scopus
 • Cea mai mare bază de date bibliografice şi bibliometrice în format on-line din lume care cuprinde o serie de instrumente inteligente de identificare, analizare şi vizualizare a documentelor ştiinţifice. Oferă acces la rezumatele articolelor ştiinţifice publicate de 5 000 de edituri internaţionale şi 18 500 de reviste ştiinţifice internaţionale

Description: Logo European Patent Office

 • Espacenet
 • Bază de date accesibilă atât începătorilor cât şi experţilor, ce oferă acces la peste 90 milioane de brevete din întreaga lume şi informaţii referitoare la indexarea acestora (acordare, valabilitate etc.)
 • Biblioteca ICMPP

Description: D:\rdr\utile\sigle\Sigla Petru Poni.jpg

 • Deţine un catalog on-line (http://www.icmpp.ro/files.html) şi peste 15 000 de volume ştiinţifice: 7 000 de reviste şi 8 000 cărţi în domeniul ştiinţelor chimice şi conexe
 • Baze de date şi software-uri

Description: D:\rdr\utile\sigle\Sigla Petru Poni.jpg

 • Baze de date şi instrumente software ale aparatelor aflate în proprietatea ICMPP


 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro