Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443

  Beneficiar :Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi

  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

  Valoarea totală: 15 840 978,25 lei

  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13 400 000 lei

  Durata: 60 luni


OBIECTIVE

1.Dezvoltarea unui necesar de teme strategice de cercetare, identificate în aria tematică a proiectului - eco-nano-tehnologii şi materiale avansate - pe care întreprinderile colaboratoare le prezintă şi asigurarea sprijinului ştiinţific în vederea găsirii de soluţii inovative pentru obţinerea/îmbunătăţirea de produse sau procese ale întreprinderilor beneficiare în perioada 2016-2020.

2. Creşterea gradului de valorificare a cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniu, multi şi interdisciplinare, în scopul elaborării unei strategii coerente de dezvoltare pe plan intern a materialelor polimere multifuncţionale utilizate în ingineria biomedicală, în perioada 2016-2020, bazată pe cunoaşterea fenomenelor şi mecanismelor care duc la obţinerea materialelor polimere multifuncţionale şi pe identificarea parametrilor optimi pentru procedura experimentală prin cercetare îndreptată spre înţelegerea corelaţiei structură-proprietăţi.

3. Creşterea gradului de acces a întreprinderilor la infrastructura de cercetare-dezvoltare specifică în sinteză şi caracterizare precum şi a instruirii în vederea utilizării acestora în sectorul industrial, în cadrul colaborării cu întreprinderile care vor beneficia în perioada 2016-2020 de crearea şi dezvoltarea de sisteme polimere multifuncţionale sub diferite forme (filme, geluri, nanofibre, etc) utilizate cu precădere în ingineria biomedicală în concordanţă cu cererea acestor întreprinderi.

4. Promovarea transferului de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice în domeniul ingineriei biomedicale către întreprinderi şi crearea în regiunea NE a unui centru activ de marketing al inovării în acest domeniu de vârf al Strategiei Inteligente.


 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro