Login


Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe în domeniul materialelor polimere folosite în ingineria biomedicală
  Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443

  Beneficiar :Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi

  Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

  Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

  Valoarea totală: 15 840 978,25 lei

  Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13 400 000 lei

  Durata: 60 luni


POINGBIO - Contract nr. 86/08.09.2016, ID P_40_443

Beneficiar :Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi
Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
Valoarea totală: 15 840 978,25 lei
Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 13 400 000 lei
Durata: 60 luni

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro